Hukum Melayat ke Orang Kafir

Teduh.Or.Id – Takziyah atau melayat ke orang kafir secara umum hukumnya boleh, hal ini berdasarkan dengan dalil hadits:

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: ” أسلم “، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ” الحمد لله الذي أنقذه من النار

“Dulu seorang Anak kecil beragama Yahudi pernah menjadi pelayan Nabi ﷺ namun kemudian ia sakit, lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya, Beliau duduk di sisi bagian kepalanya, Beliau bersabda kepadanya: “Islamlah”, ia pun menoleh ke Bapaknya yang saat itu juga ada bersamanya di sisinya, (Bapaknya) berkata: “Taatilah Abu al-Qasim.”, Ia pun akhirnya memeluk Islam, Maka Nabi ﷺ keluar dan Beliau bersabda; “al-Hamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka.”[1]

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah hadits ini menunjukkan atas bolehnya menjenguk orang yang Musyrik atau kafir jika ia sakit, beliau berkata:

وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض

“Dalam hadits ini (menunjukkan) boleh memakai orang yang Musyrik dan boleh menjenguknya apabila ia sakit.”[2]

Dan adapun sisi pendalilan dari hadits ini dikatakan bahwa Nabi ﷺ pernah menjenguk seorang Yahudi dan tentunya ia adalah orang kafir, maka hal itu menunjukkan atas bolehnya bertakziyah kepada orang yang kafir dan secara khususnya kafir yang Dzimmiy.[3] Dan ini adalah pendapat mayoritas Ulama dari empat Madzhab yang ada.[4]

Takziyah atau melayat termasuk amalan yang Birr (baik) sedangkan bersikap baik dan bersikap adil kepada kaum kafir pada dasarnya tidak dilarang, Allah berfirman:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

“Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam Agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian akan berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (Qs: Al-Mumtahinah – 8)

Bahkan Imam al-Thabariy Rahimahullah menyebutkan bahwa berbuat baik kepada orang kafir yang Harbiy sekalipun, tidak diharamkan, dengan catatan kafir Harbiy tersebut bukan sosok yang membahayakan untuk kaum muslimin, beliau menjelaskan :

لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح

“Karena sesungguhnya berbuat baiknya seorang Mukmin terhadap Ahlulharbi (kafir Harbiy) yang ia memiliki hubungan kekerabatan nasab dengan dirinya, atau pun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan nasab antara ia dan dirinya tidak diharamkan dan tidak dilarang, selama apabila ia (orang yang beriman tersebut) dalam hal itu tidak menjadi petunjuk untuknya atau (perbuatan baiknya tersebut tidak menjadi petunjuk) untuk Ahlulharbiy atas aurat (kekurangan) pemeluk Islam, atau sebagai bentuk memperkuat mereka dengan (muamalah) Kira’ (penyewaan tanah) atau senjata.” [5]

Ucapan Takziyah Ke Orang Kafir

Kebolehannya bertakziyah ke orang kafir juga tercermin dari sikap Salaf, dihikayatakan jika mereka melayat seorang Nasrani mereka mengucapkan :

عليك بتقوى الله والصبر، ونُقِل عن الحسن قال: «إذا عزَّيْتَ الذمِّيَّ فقُلْ: لا يصيبك إلَّا خيرٌ»، وعن إسحاق أنه كان يقول في تعزية المشرك: «أكثر اللهُ مالَك وولدك

“Bertaqwalah kepada Allah dan bersabarlah”, dinukil dari al-Hasan al-Bashri beliau berkata: “Apabila engkau mentakziyah al-Dzimmiy maka ucapkanlah:”Tidak ada yang menimpamu kecuali kebaikan”, dan dinukil dari Imam Ishaq beliau konon saat melayat kepada seorang yang Musyrik mengucapkan: “Semoga Allah memperbanyak hartamu dan anakmu”.[6]

 


[1] Hadits Riwayat Bukhariy/Kitab al-Jana’iz/No.1356

[2] Fathulbariy (3/221)

[3] al-Mugni Karya Ibnu Qudamah seperti yang dinukil dalam dorar.net

[4] Dorar.net 

[5] Tafsir al-Thabari (23/323) al-Syamilah

[6] Ahkamu Ahli al-Dzimmah Karya Ibnulqayyim (1/204-205)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.